Yatırım Dünyasında Robo Danışman Dönemi

Bu yazımızda yatırım dünyasında robo danışmanlık uygulamalarına bahsettik.

Bilgisayar teknolojileri ve internetin gelişimi hayatımızın birçok alanında köklü değişimlere neden oluyor. Teknolojiyle yaşanan değişim ve gelişimlerden en çok etkilenen alanlar arasında bankacılık ve finansal süreçler geliyor. Klasik bankacılık anlayışı dijital bankacılığa evrilirken, finansal teknolojiler ve yatırım teknolojileri de olanca hızıyla gelişiyor.

Bu alanlarda 2000’li yıllar öncesine göre artık daha dijital bir dünyayla karşı karşıyayız. Dijitalleşmeyle birlikte hız, veriye ve bilgiye anlık ulaşım ile işlem kolaylığı ön plana çıkarken yatırım araçlarının ve platformların sayısının her geçen gün artması ise dijital finans dünyasının zorlukları arasında yer alıyor. Artan yatırım seçenekleri ve yatırım araçları çeşitliliği arasında imdadımıza robo danışmanlar yetişiyor.

Yatırım Dünyasında Robo Danışmanlar

Robo Danışman Nedir?

Yatırım dünyasındaki dijitalleşmenin bir yansıması olan robo danışmanlar, insan müdahalesi olmadan, piyasalardaki güncel verileri analiz ederek, yatırımcının risk profiline uygun yatırım tavsiyesi sunan algoritmalardır. Dijital dünyanın gereklilikleri olan bağımsızlık, hız, kolay ve anında erişim gibi kriterlerin tümüne sahip olan robo danışmanlar, yatırımcının ihtiyacına göre tamamen ya da kısmen otomatize edilmiş bir şekilde çalışırlar. Robo danışmanlık hizmetinde belirli bir portföy büyüklüğü şartı bulunmazken hizmet bedellerinden doğan maliyetler çok daha düşüktür.

Robo danışmanlık hizmeti uluslararası literatürde temel olarak 3 farklı faaliyet alanına sahiptir

  • Varlık dağılımı ve uygulaması,
  • Portföyün izlenmesi
  • Portföyün dengelenmesi.

Varlık dağılımı ve uygulaması alanındaki robo danışmanlık hizmetlerinde esas konu yatırımcının risk profilinin belirlenmesi ve algoritmaların desteğiyle en uygun yatırım stratejisinin sunulmasıdır.

Portföyün izlenmesi sürecinde ise yatırım önerisi sunulan ve yatırım kararı verilen portföyün performansı izlenir. Raporlar ve çıktılar vasıtasıyla yatırımcılar portföyün getiri veya götürüsünden haberdar edilir.

Portföyün dengelenmesi hizmeti ise portföyün varlık dağılımının, yatırım araçlarının getirisine ve götürüsüne göre yeniden değerlendirilmesi ve orijinal dağılıma göre düzenlenmesini içerir.

Yatırım Dünyasında Robo Danışmanlar

Robo Danışmanların Tarihsel Gelişimi

Dünya çapında devasa kayıpların yaşandığı ve dev finans kuruluşlarının tarihe karıştığı 2008 kriziyle birlikte yatırım dünyasında klasikleşen yatırımcı davranışlarının sorgulanmaya başlaması robo danışmanlığın gelişimini hızlandıran temel faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımlar yönetilirken klasik danışmanlık süreçlerinde insan faktörü beraberinde birçok soru işareti getiriyor. Alışılmış, ezberlenmiş davranışların dışına taşamayan, risk alırken ya da ihtiyatlı davranırken duygularından arınamayan insanoğlunun imdadına pür veriyle ve matematiğin kesinliği ile hareket eden, yapay zekayla desteklenen robo danışmanlık süreçleri yetişti. Zaman içerisinde teknolojik imkanların gelişmesiyle robo danışmanlık çok daha cazip bir hal almaya başladı.

2008 sonrasında robo danışmanların ilk örnekleri olarak karşımıza çıkan platformlarda, pasif portföyler belirlenen algoritmalar tarafından çok düşük maliyetlerle yönetilmeye başladı. İlerleyen yıllarda robo danışmanlar ve algoritmalar daha yüksek portföylerde de kullanılmaya başlandı. Günümüzde yatırım danışmanları ile birlikte çalışan algoritmalardan oluşan hibrit robo danışman örneklerine de rastlanabiliyor.

Z kuşağının iş hayatında ve yatırım dünyasında kendisini göstermesiyle birlikte bu alanlarda birçok süreç yeniden tanımlanmaya başladı. Bilgisayarlar ile büyüyen Z kuşağının kendinden önceki kuşaklara göre en belirgin özelliklerini, bağımsız, hızlı ve dijital kelimeleriyle özetleyebiliriz. Hal böyle olunca da yatırım teknolojilerinde de beklentiler bu yönde evriliyor.

Robo danışmanlık bu ihtiyaçlara fazlasıyla cevap verme kapasitesine sahip. Yatırımların ve yatırım kararlarının dijital dünyaya taşındığı, hızlandığı, kolaylaştığı, esnek bir yapıda düşük maliyetle sunulduğu, duyguların veriyle ve matematiğin kesinliğiyle yer değiştirdiği robo danışmanlar bu özellikleriyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Yatırım Dünyasında Robo Danışmanlar

Robo Danışmanların Yatırımcılara Sağladığı Avantajlar

Robo danışmanlığın finansal tabana yayılma hususundaki olumlu katkıları bireylere ve toplumlara sağladığı en önemli faydalar arasında listenin en üst sıralarında yer alıyor. Yatırımların bilinçli bir şekilde yönetilebilmesi için gereken finansal okuryazarlık düzeyine ve zamana sahip olmayan yatırımcılar, yatırım dünyasında ciddi bir orana sahiptir.

Profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetlerine göre, daha düşük yatırımlarda da kullanılabilen robo danışmanlar, bu yönüyle de geniş kitlelere hitap ediyor. Bu özellikleri finansal tabana yayılmada önemli bir faktörü oluştururken robo danışmanların algoritmaları ve platformlarındaki verileri anlamak yatırımcılar için daha kolaydır.

7/24 robo danışmanlık platformlarına erişebilen yatırımcılar buralardaki daha anlaşılır bilgileri ve verileri daha kolay öğrenebiliyor. Robo danışmanların daha net ve standartlara uygun yatırım kararlarının çıktılarını kendi başlarına analiz edebiliyor.

Robo danışmanlar, yatırımcısının risk profiline göre hareket eden algoritmalara sahip oldukları için bir bakıma kişisel finansal ürünlerdir. Bilimsel olarak ispatlanmış risk analizleri ve testlere göre yatırımcıları sınıflandıran robo danışmanlar, profesyonel yatırımcıların duygu ve ön yargılarından bağımsız olarak yatırım kararları alırlar.

En önemlisi yatırımcılar, robo danışmanların algoritmalarını öğrenebilir, sunulan bir yatırım önerisinin neden karşılarına çıktığını matematiksel gerçeklerle, net bir şekilde inceleyebilirler.

Yatırım Dünyasında Robo Danışmanlar

Robo Danışmanlıkla ilgili diğer yazımız:

Robo Danışmanlığın Avantajları

Diğer yazılarımız da ilgilinizi çekebilir:

Yatırımlarda Çeşitlendirme

Yatırım Fonu Nedir?

The comments are closed.