Karma Fonlar

SPK‘nin Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan tanımlamada karma fonlar, “Her birinin değeri fon portföyünün yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az yüzde 80’ini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatıran ve temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fon” şeklinde ifade edilmiştir.

Sermaye piyasalarında yatırımcılara güçlü alternatifler sunan yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan yönetmeliklerde belirlenen kriterlere göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler ve yönetmeliklerle belirlenen esaslar, yatırım fonlarını kuran finansal kurumların piyasaya sunduğu fonların unvanları olarak da kullanılır. Karma fonlar, bireysel emeklilik fonları ve yatırım fonları pazarında da yer alırlar. Yatırım fonları piyasasındaki karma fonlar ağırlıklı olarak tematik fonlardan oluşur.

Karma fonlar, genellikle belirlenen temalara göre yatırım stratejileri ve portföy dağılımına sahiptir. Ancak her durumda bir fonun karma fon olabilmesi için en az yüzde 20’sini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatırmaları şartı aranır. Ayrıca, toplam portföyün sürekli olarak en az yüzde 80’ine denk gelecek şekilde fon isminde ve izahnamede geçen temaya, odak varlığa göre ilgili yatırım araçlarına yönlendiren fonlardır.

Karma fonlar, risk değeri bakımından ağırlıklı olarak 5-6 aralığında yer alan, görece riskli fonlardır.

karma fon

Karma fon yatırım stratejilerine bir örnek

Biraz daha net anlaşılabilmesi için bir örnekle açıklamaya çalışalım. Örneğin; İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fonu’nun izahnamesinde şu ifadeler yer almaktadır:

“Fon toplam değerinin asgari yüzde 80’i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari yüzde 20’si olacaktır.”

Nisan 2022 itibariyle İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fonu’nu dağılımına baktığımızda; yüzde 72,2’si yabancı menkul kıymet (Sağlık sektörü odaklı yatırım araçları olmak üzere); yüzde 21,86’sı özel sektör borçlanma araçlarında yer almaktadır.

karma fon

Türkiye piyasalarındaki karma fonlar neler?

Türkiye piyasalarında 9 adet yatırım fonu; 6 adet bireysel emeklilik fonu olmak üzere 13 adet karma fon işlem görüyor.

13 Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de yatırım yapılabilecek karma fonlar şöyle:

Karma Şemsiye fonlar:

 • İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
 • Yapı Kredi Portföy Karma Fon
 • İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
 • İş Portföy Teknoloji Karma Fon
 • İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
 • İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
 • İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
 • Inveo Portföy Karma Fon
 • İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon

Bireysel Emeklilik Karma Fonlar:

 • Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
 • Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
 • NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
 • Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
 • Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
 • Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Aktif olarak işlem gören 9 karma şemsiye fon arasında fon büyüklüğü bakımından ilk sırada 1,8 milyar lira ile İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon ilk sırada yer alırken Yapı Kredi Portföy Karma Fon, 738 milyon liralık portföy büyüklüğü ile ikinci sırada olduğunu da hatırlatalım.

karma fon

Karma fonların getiri performansı nasıl?

TEFAS verilerine göre, karma şemsiye fonların Nisan 2022 tarihi itibariyle ortalama fon performansları incelendiğinde son 1 yıllık getiri oranı yüzde 66,58 olarak gerçekleşmiştir. Son 3 yıllık verilere göre getiri oranı yüzde 161,51 olurken son 5 yıllık getiri oranı ise yüzde 267,38’dir. Karma fonların performansı konjonktürel olarak değişmekle birlikte, mevcut getiri oranlarına göre tüm yatırım fonları türleri arasında son 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık verilerde en çok kazandıran dördüncü fon türüdür.

BEFAS verilerine göre, karma bireysel emeklilik fonlarında son 1 yıllık getiri oranları yüzde 75 ile yüzde 39 arasında değişkenlik gösterirken son 3 yıllık verilerde getiri dağılımı yüzde 231 ile yüzde 84; son 5 yılda ise yüzde 490 ile yüzde 148 arasında değişkenlik göstermektedir.

İşbirliği kapsamında: 200.000 TL ve üstü portföylerinizde, Osmanlı Menkul Değerler ile yatırım fonuna birikimlerinizi yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.