Temettü Ödeyen Yatırım Fonları İle Kâr Payı Getirisine Vergi Ödemeyin!

Temettü ödeyen yatırım fonları, tasarruflarını, yatırım fonlarının sunduğu avantajlarda değerlendirmek isteyenler için tasarlanan yatırım fonları arasındaki seçeneklerden biri. Yatırım fonlarının zenginleşen dünyasında, her türlü yatırımcı tipine hitap eden fonlar bulmak mümkün.  Küresel piyasalarda farklı örneklerini görebileceğimiz temettü ödeyen yatırım fonlarına Türkiye piyasalarında şimdilik sadece bir adet bulunsa da halka arz edilen şirket sayısının her geçen gün artmasıyla bu fon ailesine yeni katılımların gelmesi muhtemel.

Temettü Ödeyen Yatırım Fonları

Temettü ödeyen yatırım fonu ne demek?

Yatırım fonları, portföylerinde bulundurdukları varlıklara göre farklı özellikler taşıyabiliyor. Temettü ödeyen yatırım fonları, adından da anlaşılabileceği gibi portföyünde kâr payı ödeyen hisse senetlerine yoğun olarak yer veriyor.  Kâr payı verimliliği yüksek olan hisse senetlerinin performansına odaklanan bu fon ailesi, nakit olarak ödediği temettüler ile yatırımcılarına yatırım süresi içerisinde nakit akışı imkânı sunuyor.

Temettü ödeyen yatırım fonlarının avantajları neler?

Temettü ödeyen yatırım fonlarının, temel amacı katılımcılarına kâr paylarının getirisini en etkin bir şekilde yansıtmak olarak açıklayabiliriz. Ancak bu fon ailesinin Türkiye piyasalarında katılımcılarına sağladığı en önemli avantajlar hem temettü ödemelerinden yapılan stopajdan hem de beyan usulü kar payı kazançlarından yapılan gelir vergisinden sıyrılma imkânı sunmasıdır. Özetle temettü ödeyen yatırım fonlarında katılımcılar iki kez vergi avantajı sağlamış oluyor.

Vergi avantajını biraz daha detaylı bir şekilde ele alalım. Temettü ödeyen yatırım fonlarında katılımcılar, pay piyasalarında yaptığı hisse senedi yatırımlarından elde ettikleri kâr payı getirilerine uygulanan yüzde 15’lik stopajı ödemiyor. Yani, hisse senetlerinin temettü getirilerinde kaynağından yüzde 15’lik stopaj uygulanırken temettü ödeyen yatırım fonlarında kâr payı kazançları vergilendirilmeden fonlara ödeniyor.

Bir örnekle açıklayacak olursak, hisse senedi yatırımı yapıldığında sağlanan 100 liralık temettü ödemesinde yüzde 15 stopaj sonrası yatırımcıya 85 liralık kazanç yansıtılıyor. Kar payı getirilerinden gelir vergisi kesintisi de uygulanıyor. Ancak yatırım fonlarında elde edilen 100 liralık kar payı ödemesi, stopaj uygulanmadan doğrudan fonun kazanç hanesine ekleniyor ve fonun katılımcılarına payları oranında kesintisiz bir şekilde dağıtılıyor. Temettü ödeyen fonlardan elde edilen kar payı kazançlarına beyan usulü yapılan gelir vergisi de uygulanmıyor. Bunun nedeni ise bu fonların aynı zamanda hisse yoğun fon kapsamına girmesi ve hisse yoğun fonlarda vergi avantajı nedeniyle elde edilen kazançtan vergi ödenmemesidir. Dolayısıyla, temettü ödeyen fonlardan elde edilen temettüler de bu kapsama giriyor ve vergiden muaf tutuluyor.

Türkiye’deki Gelir Vergisi Kanunu’na göre, tam mükellefler kurumlardan elde edilen brüt temettü gelirinin (stopaj öncesi) yarısı vergiden istisnadır. İstisna sonrası tutar diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 2021 yılı için 53.000TL’lik beyan sınırını aşması halinde beyan ediliyor.

Temettü Ödeyen Yatırım Fonları

Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu

Yazımızın başında Türkiye’de yatırım fonları piyasasında temettü ödeyen yatırım fonlarına şimdilik tek örnek olduğundan bahsetmiştik. Azimut Portföy tarafından 2013 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (GSP), 19 Kasım 2021 tarihi itibariyle varlıklarının yüzde 86,5’ini hisse senetlerinde, yüzde 9,7’sini fon katılma paylarında, yüzde 3,9’unu türev araçlarda, yüzde 1,3’ünü ters repo işlemlerinde değerlendiriyor. Fonun izahnamesindeki bilgilere göre,  BIST Temettü Endeksi içerisinde yer alan ortaklık paylarına yatırım yapılırken katılımcılara devamlı olarak nakit temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlere yatırım imkanı sunulması hedefleniyor.  GSP, portföyündeki hisse senetlerinden elde ettiği kar payı ödemelerini altı aylık dönemler halinde nakit olarak katılımcısına ödüyor. Temettü toplamının dönem sonundaki dolaşımda pay adedine bölünmesiyle bulunan oran üzerinden, katılımcılara ellerindeki pay kadar temettü ödüyor. Ödemeler, Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk iş günü kupon ödemesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Risk değeri olarak 5 olan Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu’nun yüzde 2,7 oranında yönetim ücreti bulunuyor. Fonun yıllık azami fon işletim gideri ise yüzde 3,65.

Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu’nun 19 Kasım 2021 itibariyle getiri performansını incelediğimizde, hisse senetleri piyasasındaki yükselişlerin etkisi net bir şekilde fon getirilerinde görülüyor. Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu, katılımcılarına son 1 ayda 12,6; son 3 ayda yüzde 14,2; son 6 ayda yüzde 3,4 ve son 1 yılda ise yüzde 28,4 kazanç sağlamış. Yine aynı tarihi itibariyle yüzde 2,48 pazar payına sahip olan GSP’nin güncel katılımcı sayısı ise 1.533 kişi.

Temettü Ödeyen Yatırım Fonları

Küresel piyasalardan temettü ödeyen yatırım fonları ve performanslarına örnekler

Küresel fon piyasalarında, temettü ödeyen yatırım fonlarına birçok örnek bulunuyor. Bu fonlar arasında ön plana çıkanlarından birkaçına değinelim. ABD piyasalarında işlem gören The Vanguard High Dividend Yield Index Admiral Shares (VHYAX), FTSE High Dividend Yield Index içerisinde yer alan yüksek kâr payı dağıtan hisse senetleri ağırlıklı olarak yatırım yapıyor. 40,5 milyar dolarlık portföy büyüklüğü bulunan VHYAX’ın son 1 yıllık kazançları yüzde 40’ın üzerinde seyrederken 2021 yıl başına göre kazanç ise yüzde 21 seviyelerinde.

Yine ABD’de işlem gören ise The T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) de temettü verimliliği yüksek büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerine portföyünde yer veriyor. 21,7 milyar dolarlık portföy değerine sahip olan PRDGX’in 2021 yıl başından bu yana getirisi yüzde 21,7. Fon yatırımcısına 2020 yılında ise yaklaşık yüzde 14 getiri sağlamış.

Yurt dışı piyasalardan temettü ödeyen yatırım fonlarına son örneğimiz ise The Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). ABD piyasalarında işlem gören ve 2,5 milyar dolarlık portföy değerine sahip olan INUTX de yüksek temettü verimliliği olan hisse senetlerine odaklanıyor. INUTX’in 2021 yıl başına göre kazancı ise yüzde 20,5.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

Endeks Fonlar

Hangi Yatırım Fonları Vergi İstisnasına Sahip?