Faiz Oranlarındaki Değişimin Yatırımlara Etkisi

Yatırım konusunda faiz oranları her zaman etkili olmuştur ve yatırımcılar, faiz oranlarındaki değişiklikleri her zaman takip etmelidir. Peki faiz oranlarındaki değişimler yatırımları nasıl etkiler?

Faiz Nedir?

Faiz oranları ekonominin en temel verilerindendir. Faiz, paranın zaman değeridir. Bir başka deyişle paranın kirasıdır. Ödünç alınan ya da verilen paranın, vadesine göre anaparaya eklenen getirisine faiz denir. Faiz paranın fiyatı olup tasarruf edenlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerini korumaya yardım eder. Bu sayede tasarruf fazlası olanların tasarrufları, yatırım yapmak isteyenlere borç verilir. Bu yatırımlar istihdam ve üretimi arttırır. Ülke ekonomisi büyür. Refah seviyesi artar.

faiz nedir

Nominal Faiz Oranı

Nominal faiz anaparanın yatırımın başlangıcından sonuna kadar geçen sürede kazandığı değer farkı olarak tarif edilebilir.

Nominal faiz oranı iki temel bileşenden oluşur: Reel faiz oranı ve beklenen enflasyon oranı.

Piyasada anılan faiz oranları (nominal faiz oranı) yatırımcının zaman süresince ne oranda faiz kazanacağını gösterirler. Yatırımcının yatırım süresi sonunda gerçekte ne oranda kazanacağı (reel faiz oranı) geçen sürede yaşanan enflasyona bağlıdır.

Eğer;

 • Fiyatlar nominal faiz oranı kadar artarsa yatırımcı bu sürede kazanç elde edememiş demektir.
 • Fiyat seviyesi bu sürede hiç artmazsa yatırımcı gerçek kazancı nominal faiz kadar olur.
 • Hatta fiyat genel seviyesi azalma eğilimindeyse (deflasyon) yatırımcının gerçek kazancı nominal faiz oranından yüksek olur.
 • Bir diğer yandan enflasyon oranı nominal faizden yüksekse yatırımcı gerçekte zarar etmiş olur.

Nominal faiz, enflasyon ve reel faiz arasındaki ilişkiyi şu şekilde formüle edebiliriz:

Reel Faiz = ((1+Nominal Faiz)/(1+Beklenen Enflasyon))-1

İlginizi çekebilir: Yatırım Fonları Performans Raporu Özeti – Haziran 2020

Faiz Oranlarındaki Değişimin Ekonomiye Etkileri

Faiz oranlarındaki artış veya azalma ekonomiyi ve dolayısıyla piyasaları olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. Faiz indirimi genel olarak, ekonominin hareketlenmesi ve borçlanma araçlarına ilginin azalması için uygulanır. Faiz oranlarındaki artışsa; ülkeye sıcak para girişini sağlamak ve Türk Lirasının değerini arttırmak için uygulanır. Faizlerin azalması durumunda;

 • Yurtiçi tasarrufların azalması beklenir.
 • Kredi faizleri azaldığı için tüketim ve üretime dayalı yatırım artabilir.
 • Ekonomik büyümenin hızlanması beklenir.
 • İstihdam artar, işsizlik oranı düşer.
 • Türk Lirası, Euro ve Dolar karşısında değer kaybedebilir. Ülkeden döviz çıkması beklenir.

Faiz artışı durumunda;

 • Ülkeye döviz girer, yerli paranın değer kazanması beklenir.
 • Yurtiçi tasarrufların artması beklenir
 • Kredi faizleri arttığı için tüketim ve üretime dayalı yatırım azalabilir.
 • Ekonomik büyüme yavaşlar.
 • İşsizlik oranı artar.
 • Şirketler yatırıma kaynak ayıramadığı (büyüme planı) için hisse senetlerinde düşüş yaşanabilir.
 • Yabancı yatırımların azalması beklenir.

Faiz Oranlarındaki Değişimin Yatırıma Etkileri

İlginizi çekebilir: Ağustos Ayında Gerçekleşen Yatırımsal Gelişmeler

Faiz Oranlarındaki Değişimin Enflasyon, İşsizlik Ve Büyümeye Etkileri

Faiz indirimi veya faiz artışı, faiz oranlarındaki değişiklikler ekonomiyi iyi ya da kötü şekilde etkilemektedir. Bu etkilerden en önemlileri enflasyon, işsizlik ve büyümedeki değişimlerdir.

Enflasyon

Faiz oranlarındaki artışın, enflasyonun artmasını durdurması beklenir. Çünkü; bankalar para toplamak için yüksek faiz uygulayarak, harcama eğilimi yerine yatırımcıların mevduata yönelmesini sağlayarak, tüketimde azalma ve bunun sonucu olarak ta talepte azalma olur. Böylece enflasyon da düşmüş olur. Faiz indirimi ise, tüketimi arttıracağı için enflasyona ters etki yapar.

İşsizlik

Faiz oranlarındaki artış; ekonomideki hareketliliği, tüketimi azalttığı ve bunun sonucunda üretimin de azalabileceği gerçeğini düşünürsek işsizlik, bu artıştan yüksek oranda olumsuz etkilenir.

Büyüme (Kalkınma)

Yatırımların düşmesinden dolayı, büyümede tam tersi, düşüş görülür. Faiz oranındaki yüksek maliyetler, yatırımcıyı vazgeçirebilir. Bu nedenle üretim ve büyüme düşer.

Faiz Oranlarındaki Değişimin Enflasyon, İşsizlik Ve Büyümeye Etkileri

İlginizi çekebilir: Emekliliğe Giden Yolda Gücünüzü Arttırmanın 5 Yolu!

Faiz Oranlarındaki Değişimin Yatırımlara Etkisi

Peki, faiz oranları yatırıma nasıl etki eder? Faiz oranlarının artması veya azalması yatırımcıları olumsuz ya da olumlu etkilemektedir. Yatırımcılar faiz indirimi veya faizlerin artmasına karşı her zaman planlı olmalıdırlar. Bu yüzden iyi bir yatırım planı getirinizdeki olası kayıpları azaltabilir. Faiz oranları arttığında;

 • Türk Lirasının değeri, Dolar ve Euro karşısında artar.
 • Mevduat hesapları yatırımcılar için cazip hale gelir.
 • Tüketim, üretim ve üretime dayalı yatırımlar azalacağı için şirketlerin değerlerinde azalma beklenir. Dolayısıyla hisse senetlerinin değerlerinde düşüş olabilir.
 • Tahvil, bono gibi sabit gelirli menkul kıymetlerin değerlerinde azalma beklenir.

Faiz oranları azaldığında, faiz indirimi durumunda;

 • Türk Lirasının değeri, Dolar ve Euro karşısında azalır. Dolayısıyla yatırımcılar dövize yatırımı tercih edebilir.
 • Mevduat hesapları cazibesini kaybeder.
 • Tüketim, üretim ve üretime dayalı yatırımlar artacağı için şirketlerin değerlerinde artma beklenir. Dolayısıyla hisse senetlerinin değerlerinde yükseliş olabilir.
 • Tahvil, bono gibi sabit gelirli menkul kıymetlerin değerlerinde artma beklenir.

Faiz Oranlarındaki Değişimin Piyasalara Olası Etkileri

Faiz indirimi veya faiz artışı gibi değişimlerden olumsuz etkilenmemek ve fırsatları kaçırmamak için İyi Gelir ile hemen başlayın.