Yatırım Yapmanın 7 Erdemi

Yatırım Yapmanın 7 Erdemi

İnsanlar, gelirlerinin bir kısmını temel ihtiyaç ve gereksinimleri için harcarken geri kalan kısmını ise biriktirmeyi hedeflemektedirler. Gelecek kaygısı ve güven sağlayıcı his sebebi ile insanlar birikim yapma ihtiyacı hissederler.

Önceki Yazımıza Göz At: Yatırımcının 7 Ölümcül Hatası

Bilinçli yatırımcılar işin önemli noktalarını bilen, yatırım alanını kendine meslek edinerek bu alanda uzmanlaşan kişilerdir. Bilinçli bir yatırımcı her zaman risklerin farkındadır ve parasının değer kaybetmeyeceğinden emin olmak ister. Bu nedenle de araştırır ve yatırımlarını en uygun riski içerecek bir şekilde yapmaya özen gösterir. Bilinçli yatırımcılar yatırımlarına hakimdirler ve yaptığı yatırımının kendisine ne gibi bir getirisi olacağının hesabını bilirler. Bu doğrultuda bilinçli bir yatırımcı yatırımının getirisi olabileceği gibi götürüsü de olabileceğinin farkındadır ve her zaman titizlikle hareket eder.

Bu yazımızda sizler için yatırımcıların göstermesi gereken yedi erdemli hareketten, yatırım yapmanın yedi erdeminden bahsedeceğiz.

Erdem 1: İnanç Sahibi Olmak

Günlük hayatımızdan yola çıkacak olursak insanlar, ilk insandan bu zamana kadar yaşamlarını bir şeylere inanarak, inandıkları şeye kendilerini adayarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kişilerin bilinçaltlarında bağlanma arzusu ve bu arzunun altında da bir inanç söz konusudur. Kişi, inanmak ister. Bu neden ile bir yatırımcı yapacağı yatırıma inanmak, bağlanmak ve benimsemek ister.

erdem

Erdem 2: Umut

Yatırımcı kişiler; yatırım yapmayı meslek haline getirmiş ya da getirmemiş olsalar da kurumsal yatırımcı ya da bireysel yatırımcı olsalar da umut etmek konusunda hiçbir ayrım söz konusu olamaz. Yatırımcı, en nihayetinde bir insandır. İnsanlığın doğası gereği hayal kurar ve umut eder.

Umut, yatırımcının hayallerine yaklaştığını hissettiren, amaca giden yoldaki başarı basamağını çıktığını düşünmesini sağlayan en önemli duygulardandır. Yatırımcılar, yatırımlarına umut ile bakarlarsa yatırımları için bir şeyleri göze alma kararı vererek risk girişiminde bulunabilirler.

Erdem 3: Farkındalık

Bir yatırımcı daima çevresinde gelişen güncel olayları, borsayı ve ekonomiyi takip etmeli, fırsatları yatırımlara dönüştürebilmelidir.

Farkındalığı yüksek yatırımcılar risk yönetimi, fırsat değerlendirmesi, olayların artı yönleri, eksik yönleri ve benzeri gibi birçok konuda kendilerine fayda sağlayarak bir adım öne çıkarlar.

yatırım yapmanın 7 erdemi

Erdem 4: Metanet

Yatırımcılık bir meslek olsun ya da olmasın, yatırım yapmak her koşulda riskli ve stresli bir iştir. Yatırımcılar stres yönetimi ve risk analizi yapmalıdırlar. İnişli çıkışlı olan yatırımcılık sektöründe yatırımcılar daima güçlü durmalı ve metanetlerini korumalıdırlar.

Yatırımcılar çok büyük kazançlar elde edebilecekken çok büyük zararlar ile karşılaşabilirler. Hiç beklemedikleri bir anda gelirlerinde oluşan artış bir anda bütün gelirlerini ellerinden alabilir. Artıları kadar eksileri de olan, üstüne çok düşündüren, kişiyi risk almaya zorlayan ve her zaman her ihtimali düşünmek zorunda bırakan yatırım eylemi karşısında metanetini koruyabilen yatırımcılar daima başarıya bir adım daha yakın olurlar. Bir paradoks misali metanetini koruyan yatırımcı başarıya bir adım yaklaşır ve başarıya yakınlaşma hissi yatırımcının metanetini artırır.

Erdem 5: İhtiyat

Diğer maddelerde de değindiğimiz gibi yatırımcıların en belirgin özellikleri arasında çok düşünmek olayların artı yönleri ile eksi yönlerini değerlendirmek, risk analizi yapmak ve benzeri gibi özellikleri vardır. Yatırımcılar ihtiyatlı bir yaklaşıma sahip olmalı, ileriye dönük düşünmeyi bırakmamalıdır. Sabırlı bir şekilde, piyasaları mantık analizi çerçevesinde değerlendirerek soğuk kanlı olmalıdır. Yatırımcılar, sakin ve ihtiyatlı davranmalıdır.

erdem

Erdem 6: Kontrol Sahibi Olmak

Yatırımcılar kontrol sahibi olmak isterler ve olmalıdırlar da. Her gün değişen güncel durumları, borsayı ve ekonomiyi büyük önem vererek takip etmeli, güncel olan bütün durumlara hâkim olmalı ve oluşan durumları stratejik bir şekilde kendisi için avantaja çevirmelidir.

Erdem 7: Sabır

Sabır, bir yatırımcının kendisi ve çevresi için en gerekli olan eylemlerden biridir. Sabretmek, bir yatırımcının zihnine işlemesi gereken belki de en önemli husustur. Yatırım yapan kişiler yatırım yapmayı kendilerine meslek edinmiş olsalar da olmasalar da bu profesyonel davranışı benimsemeli, insani duygularına bir kısıtlama getirmeli ve yapacakları yatırıma bu koşulda odaklanmalıdırlar.

Yatırımcı olmak ve bu yolda başarıya ulaşmak birçok erdemi bir arada barındırıyor. Bu yol inişli, çıkışlı, dinamiği yüksek, yeni başarı veya başarısızlık hikayelerinin çizildiği bir yol. Yatırımcı özünde duyguları olan, erdemleri olan bir birey. Yatırımcı için en önemli nokta sabretmek, sakinliğini koruyabilmek ve mantığı ile cesaretini birleştirerek hareket etmektir.

İyi Gelir olarak bu yazımızda “Yatırım Yapmanın 7 Erdemi” başlığı altında yatırım, yatırımcılık, yatırımcılık türleri ve yatırım yapmanın yedi erdeminden bahsettik. “Yatırım Yapmanın 7 Erdemi” yazımızı beğendiyseniz diğer yazılarımıza göz atmayı unutmayın!