2020 Yılı Yatırım Fonları Performans Rapor Özeti

Yatırım Fonları Performans Raporu’nu önceki günlerde yayınlamıştık. 2020 yılına damgasını vuran en büyük olay kuşkusuz COVİD-19 salgını oldu. Aralık 2019’da ortaya çıkan dünyanın her yerini etkilen büyük virüs salgının bilançosu ağır oldu. Dünya sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı verilere göre 2020 yılının bilançosunda virüse maruz kalan insanların sayısı 100 milyona yaklaştı. 1 yıllık dönemde hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu aştı. Hala daha etkisini sürmekte olan COVİD-19 virüsü küresel ekonomilere büyük zararlar verdi. Ticari faaliyetlerin azalış yaşamasından dolayı Dünya’da büyük bir resesyona sebep oldu. Birçok ülkede işsizlik oranları artış gösterdi. Ülkemizde Mart ayında tedbirlere başlanması ve tedbirlere bağlı olarak gerçekleştirilen teşvik ve kredi paketleri ile Kasım ayında ekonomi yönetiminde politika değiştirilmesi, COVİD-19 virüsünün etkilerini azalttı. Peki, yatırım fonları bu süreçten nasıl etkilendi?

2010 yılından bugüne periyodik olarak Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Şirketi tarafından hazırlanan 2020 yılı yatırım fonları performans raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Rapor, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ve Dr. Nazlı Kalfa Baş tarafından hazırlandı. Bu yazımızda 2020 yılı yatırım fonları performans raporunu özetleyeceğiz. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle hazırlanan raporda, yatırım fonlarının seçili dönemler için belirli kriterlere göre analizleri yapılmıştır. Analizlerin içinde yatırım fonlarının enflasyona göre getiri kıyaslanması, alternatif yatırım araçları karşısındaki durumu incelenmiştir. Yatırım fonları kıyaslaması yapılırken kategori bazında menkul kıymetler yatırım fonları, serbest fonlar, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları olarak incelenmiştir.

İnceleme dönemleri kısa dönem 1 yıl, orta dönem 3 yıl, uzun dönem ise 5 yıl olarak alınmıştır. Buna ek olarak 2019 ve 2020 yılları çeyreklik dönemlere ayrılarak incelenmiştir.

2020 yılında pandeminin yarattığı belirsizlik ortamına rağmen ülkemizde yatırım fonları başarılı bir biçimde yönetilmiştir. Yılın ilk çeyreği zorlu geçse de sonraki dönemlerde hızlı toparlanma yaşamıştır. TEFAS işlem hacminde rekor bir artış yaşanarak, 2020 yılı yatırımcıların gözdesi yatırım fonları olmuştur.

 

Yatırım Fonlarının Genel Değerlendirilmesi

2019 yılında %162 gibi yüksek büyüme oranıyla yatırım fonları portföy büyüklüğü 121 milyar TL’ye ulaşmıştır. Zorlu pandemi koşullarından etkilense de 2020 yılında da %18 büyüyerek toplam portföy büyüklüğü 142 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2020 yılsonu itibariyle toplam katılımcı sayısı 3.7 milyona ulaşmıştır.

2020 yılında TEFAS’ta toplam 84 kurum işlem yapmıştır. Bunların

 • 43 tanesi aracı kurum,
 • 21 tanesi banka,
 • 16 tanesi portföy yönetim şirketi,
 • 4 tanesi katılım bankasıdır.

Aşağıdaki tabloda kategori bazında fonların 2020 yılı için işlem hacmi kapasitelerini görebiliriz.

2020 Yılı Yatırım Fonları Performans Rapor Özeti

TEFAS Toplam ve Günlük Ortalama İşlem Hacimleri (Kategori bazında) (2020)

2020 yılında en yüksek işlem hacmine sahip fonlar değişken şemsiye fonu ve borçlanma araçları şemsiye fonu olmuştur. İki kategorinin toplam işlem hacmi, tüm işlem hacminin %45’ine eşittir.

Yatırım Fonları Performans Analizi

Yatırım fonları performans analizinde yatırım fonlarını ana kategorilere ayırarak TÜFE ve Mevduat faizi ile getirilerinin kıyaslanması yapılmıştır.

Yatırım fonlarının kategori bazında performanslarını detaylı biçimde incelemek ve karşılaştırmak için raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Yatırım Fonlarının Getirilerinin TÜFE ve Mevduat Faizi ile Karşılaştırılması

Yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri kullanılarak 3 farklı dönem oluşturulan grafik aşağıda yer almaktadır. Analizde fonların vergi sonrası getirileri %10 stopaj kullanılarak hesaplanmıştır.

Yatırım Fonları Performans Raporu Özeti 2020

Grafik 1: Yatırım Fonlarının Birikimli Ağırlıklı Ortalama Net Getirilerinin TÜFE ve Mevduat Faizi ile Karşılaştırılması

Not: Gayrımenkul Yatırım Fonlarının son 1 yıllık ağırlıklı ortalama net getirisi hesaplanırken Re-Pie Gayr. ve Gr. Ser. Novada Urfa GYF ve Re-Pie Gayr. ve Gr. Ser. Milenyum GYF fonlarının yıllık getirilerinin sırasıyla %10369 ve %1506 oldukları görülmüştür. Bu iki fona ait uç değerler çıkarıldığında kategorinin ağırlıklı ortalama getirisi %7,8’dir.

Yukarıdaki grafikten de izlenebileceği üzere

 • Menkul kıymet ve serbest yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisi tüm inceleme dönemlerinde TÜFE ve mevduat faizinin üzerindedir.
 • Son 5 yıllık incelemede TÜFE %87, mevduat faizi %72 oranındayken, Menkul kıymet yatırım fonu %140, serbest yatırım fonu ise %215 değer kazanmıştır.
 • Gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu için son 1 yıllık dönemde ağırlıklı ortalama net getirileri, TÜFE ve mevduat faizinin üstündedir.

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Getirilerinin Kategori Bazında İncelenmesi

Son 5 Yıllık Değerlendirme Dönemi

 • Kısa, orta, uzun vadeli borçlanma araçları fonları, para piyasası fonları, özel sektör borçlanma araçları ve diğer borçlanma araçları fonları dışında tüm fonlar TÜFE üzerinde getiri sağlamıştır.
 • Uzun vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki tüm kategorilerde de mevduat faizi üzerinde getiri sağlanmıştır.
 • En yüksek getiri yabancı hisse senedi fonlarında %439 ile sağlanırken onu altın %273 ve yerli hisse senedi fonları %272 ile takip etmektedir.

Son 3 Yıllık Değerlendirme Dönemi

 • Son 3 yıllık dönemde en yüksek getiri %205 ile yabancı hisse senedi fonlarında sağlanmıştır.
 • Tüfe son 3 yıllık dönemde %54 oranındayken, kısa, orta, uzun vadeli borçlanma araçları fonları, para piyasası, özel sektör borçlanma araçları ve katılım kira sertifikası fonları TÜFE’nin altında getiri sağlamıştır.
 • Uzun vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki kategorilerin ağırlıklı ortalama net getirileri mevduat faizinin üzerinde olmuştur.

Son 1 Yıllık Değerlendirme Dönemi

 • Para piyasası ve Borçlanma araçları fonunun ağırlıklı ortalama net getirisi, son 5 yıllık ve son 3 yıllık inceleme döneminde olduğu gibi TÜFE’nin ve mevduat faizinin gerisinde kalmıştır.
 • Hisse senedi yatırım fonları en yüksek getiriyi sağlayan kategori olmuştur.
 • Hisse senedi fonları %66 oranında getiri sağlarken, kıymetli maden fonları %47, karma ve değişken fonlar %25, katılım fonları %23 getiri sağlamıştır.
2020 Yılı Yatırım Fonları Performans Rapor Özeti 2020

Grafik 2: Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Kategori Bazında Son 1 Yıllık Birikimli Ağırlıklandırılmış Ortalama Net Getirilerinin TÜFE ve Mevduat ile Karşılaştırılması

Borçlanma araçları fonları, hisse senedi katılım fonları ve katılım fonları raporda alt kategorilere ayrılarak ayrıca incelenmiştir.

 • Dış borçlanma araçları fonu, borçlanma araçları fonları içerisinde en yüksek getiriyi elde eden fon olmuştur.
 • En düşük getiri ise orta vadeli borçlanma araçları fonundadır.

Raporumuzda, borçlanma araçları fonları tüm alt kategorilerde incelenmiştir. Detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.

 • Hisse senedi fonları içerisinde en yüksek getiriyi ise %68 ile yabancı hisse senedi fonları sağlamıştır.
 • Diğer kategorilerin getiri oranları ise tabloda görüldüğü üzere %62 ile yerli hisse senetleri fonu, %48 ile endeks hisse senedi fonu şeklindedir.
2020 Yılı Yatırım Fonları Performans Raporu

Grafik 3: Hisse Senedi Yatırım Fonları Alt Kategorilerinin Son 1 Yıllık Birikimli Ağırlıklandırılmış Ortalama Net Getirileri

 • Katılım fonlarında en yüksek getiriyi hisse senedi katılım fonları %91 ile sağlamıştır.
 • En düşük getiri kira sertifikası katılım fonlarında %8 ile sağlanmıştır.

Hisse Senedi Yatırım Fonları Getirilerinin BIST 100 Getirisi ile Karşılaştırılması

Burada portföy içeriğinin minimum %80’inde hisse senedi barındıran hisse fonları ile hisse senetlerini temsil eden BIST 100 fiyat endeksi getirileri karşılaştırılmıştır.

2020 Yılı Yatırım Fonları Performans Rapor

Grafik 4: Hisse Yatırım Fonlarının Birikimli Ağırlıklandırılmış Ortalama Net Getirilerinin BIST-100 Fiyat Endeksiyle Karşılaştırılması

 • Tüm inceleme dönemlerinde hisse senedi yatırım fonları, BIST 100 fiyat endeksinden daha fazla getiri sağlamıştır.
 • 2020 yılında hisse senedi fonları BIST 100 fiyat endeksinden 37 puan, son 3 yılda 109 puan, son 5 yılda ise 166 puan daha fazla kazandırmıştır.

 

 

Yeni Başlayanlar için Yatırım Fonları Kılavuzu

Finansal Sağlık Elde Etmek Ruh Sağlığınızı İyileştirmenize Nasıl Yardımcı Olur?

Çocuğum İçin Birikim Yapmanın Yolları