Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından “İyi Gelir” mobil uygulaması ve/veya web sitesi üzerinden mali, ticari, finansal ve kişisel bilgi ve verilerimin depolamasına, arşivlenmesine, analiz etmesine, mevcut bilgi ve/veya verilerim üzerinden kurum ve/veya şahsımın finansal geçerliliğinin rakamsal, sayısal, yazı ve grafiksel olarak analiz edilip yorumlamasına, bu bilgi ve detayların kaydedilmesine, loglanmasına, saklanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, 3. kişilerle paylaşılmasına, 3. kişilere açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda sayılan şekillerde izlenebilmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.

 

Beyan Tarihi:

İlgilinin Adı Soyadı: