Etiket: bes

BES’te Katkı ve Katılım Katkı Fonu

Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi, aktif çalışma yaşamı boyunca yapılacak düzenli tasarrufların uzun dönemli yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde bireylerin finansal açıdan daha rahat etmesi için güvenli bir şekilde tasarruf yapılmasını, bu tasarrufların ayrıca yatırıma çevrilmesini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir.

Türkiye’de sosyal güvenlik reform çalışmaları başlatılarak, 28.03.2001 yılında Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çıkarıldı. Kanun, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girdi ve nihayetinde Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının onaylanmasıyla birlikte fiilen başladı. 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile de katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının %25’i oranında devlet katkı sağlamaya başlanmasıyla, sisteme katılım oranı arttı. Böylece katılımcı tarafından yatırılan her 100 TL’ye 25 TL devlet yatırmaya başlamış oldu. Yapılan devlet katkıları farklı kesimlerden yatırımcıya hitap etmektedir. Bu sebeple de farklı 2 grupta değerlendirilir.

 

Katkı Fonları ve Katılım Katkı Fonları

Yapılan devlet katlısı temelde ikiye ayrıldığını yukarıda da belirtmiştik. Bunlardan birincisi faizli devlet katkısı fonları iken, diğeri ise faizsiz devlet katkısı fonlarıdır. Faizli seçenekte en az %70 oranında kamu borçlanma araçlarına yatırım yapan devlet katkısı fonları, faizsiz seçenekte de kamu kira (sukuk) sertifikalarına yatırım yapıyor. Aslında devlet tahvili ve kira sertifikaları arasında temelde bir getiri farkı yok.

Devlet katkısı fonları Türk Lirası cinsinden varlıklara yatırım yapıyor. Portföyüne en az %70 oranında kamu tarafından ihraç edilmiş, tahvil, bono, gelir ortaklığı senedi, kira sertifikaları, VDMK (varlığa dayalı menkul kıymet) vb. alıyor. En az %10’u BİST 100, BİST Sürdürülebilirlik, BİST Kurumsal Yönetim ve BİST Katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşuyor. Portföyün geriye kalanı da TL cinsinden katılma hesabı, mevduat ve yine kamu kaynaklı borçlanma araçlarıyla, repo-ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinden meydana geliyor. Devlet katkısı fonlarının faizli devlet katkısı fonu ve faizsiz devlet katkısı fonu şeklinde iki farklı türü olduğunu bahsetmiştik. Faizsiz devlet katkısı fonlarına katılım katkı fonu adını alıyor. Portföylerine de en az %70 kira sertifikaları ve en az %10 BİST
Katılım endeksindeki hisse senetlerini dahil ediyorlar.

Faiz hassasiyeti taşıyan bireyler için katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senetlerine ve uygunluk onayı alınmış kamu ve özel sektöre, sukuklara (kira sertifikalarına) dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulmuştur. Bunların dışında sarf akdi kurallarına uyularak dövize, gayrimenkule ve emtiaya yatırım yapılması da faiz içermeyecektir.

Faizsiz bireysel emeklilikte danışma kurulu onayından geçmiş, dinen alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır.

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanları ise şöyle değerlendirebiliriz:

  • Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları
  • Katılım endeksine uygun hisse senetleri:
  • Altın ve kıymetli madenlere
  • Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları
  • Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçlarıdır.

Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu Özet

COVİD-19’un bireysel emeklilik sisteminde de etkili olduğu görülmektedir. 2019 yılı bireysel emeklilik sisteminde en çok geri dönüşün yaşandığı yıl olmuştu. Daha önceki dönemlerde bireysel emeklilikten çıkış yapan katılımcıların yüzde 16’sının 2019 yılında tekrar sisteme dahil olduğu görülmüştü. Bu oran daha önceki yıllarda yüzde 8 civarındaydı. Bu hızlı ivmenin ardında bireysel emeklilikteki yüksek getirilerin yer aldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak, 2020 yılı ilk altı ayında salgının tırmanışa geçmesi ile beraber bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısında düşüşler yaşandı. Bu düşüşlerin ardında yatan nedenler incelendiğinde sebebin sistemden çıkıştaki hızlanma değil, yeni girişlerdeki düşüş olduğunu tespit ediyoruz. Emeklilik şirketlerinin sisteme yeni katılımcı edindirmek üzere sürdürdükleri faaliyetlerin, özellikle yüz yüze görüşmelerin yapılamamasının bu düşüşte önemli etkisi olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, içinden geçtiğimiz dönemin kişilerin tüketim ve harcama alışkanlıklarını değiştireceği ve önümüzdeki dönemlerde birikime verilen önemin artacağı düşünülmektedir. Ülkemizde insanların bu birikimlerini yönelteceği en önemli alanlardan birisinin bireysel emeklilik sistemi olacağı söylenilebilir.

1-Bireysel emeklilik sisteminin makro görünüşü

2020 Haziran ayı sonuna bakıldığında BES yaklaşık 6,8 milyon kişi ve 138,9 milyar TL’si gönüllü BES, 5,5 milyon kişi ve 9,9 milyar TL’si OKS (otomatik katılım sistemi) olmak üzere toplamda 148,8 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne ve yaklaşık 12,3 milyon katılımcıya ulaşmıştır. 2019 sonuna göre kıyaslandığında gönüllü BES katılımcı sayısında azalma görülürken, otomatik katılım sistemindeki kullanıcı sayısında artış gözlemlenmiştir. Günümüzü 2012 yılıyla kıyasladığımızda, BES’e devlet katkısının gelmesiyle birlikte portföy büyüklüğü yaklaşık 7 kat büyümüş, katılımcı sayısı da 2 kat artmıştır.

Tarih Portföy Büyüklüğü (TL) Artış Oranı (yüzde) Katılımcı Sayısı Artış Oranı (yüzde)
31.12.2012 20.342.723.283 3.128.130
31.12.2013 26.362.540.163 29,6 4.153.055 32,8
31.12.2014 38.029.205.201 44,3 5.092.871 22,6
31.12.2015 48.211.017.130 26,8 6.039.300 18,6
31.12.2016 60.689.974.188 25,9 6.627.025 9,7
31.12.2017 77.849.252.427 28,3 6.922.615 4,5
31.12.2018 88.529.206.058 13,7 6.875.886 -0,6
31.12.2019 119.447.587.200 34,9 6.871.131 -0,07
30.06.2020 138.874.031.950 16,3 6.837.292 -0,49

Tablo – Gönüllü BES Portföy Büyüklüğü ve Katılımcı Sayısı

2-Emeklilik yatırım fonlarının performans analizi

Emeklilik yatırım fonlarının performans analizinde öncelikle Gönüllü BES fonları incelenmiştir.

Bu kısımda fonların kategori ayrımı dikkate alınarak getirilerinin kıyaslanması ve kategori ayrımına başvurmadan fonların ağırlıklı ortalama getirileriyle diğer farklı yatırım araçlarının karşılaştırılması yapılmıştır.

Gönüllü BES fonlarının getirileri üzerine yapılan ve son 10 yılı, 5 yılı ve 2020 ilk 6 ayı kapsayan performans analizi ise 3 alt başlığı kapsamaktadır. Bunlar;

 • Fonların ortalama net getirileri ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kıyaslaması
 • Mevduat faizleri ve borsa endeksleri kıyaslaması
 • Fonların karşılaştırma ölçütleriyle getiri kıyaslamasıdır.

OKS fonlarının getirilerinin performans analizinde ise, bu fonlar yeni kurulduğu için kurulduğu tarihten itibaren dikkate alınarak TÜFE ile kıyaslanmıştır.

İlginizi çekebilir: Para Tasarrufu Yapmak İçin Pratik 8 İpucu

Emeklilik Yatırım Fonlarının Getirilerinin TÜFE ile Karşılaştırılması

Uzun ve kısa vadeli getiriler incelendiğinde, Gönüllü BES emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin BES başladığı tarihten itibaren, son 10 yıllık dönemde, son 5 yıllık dönemde, 2020 ilk 6 aylık dönemde TÜFE’ye göre sırasıyla yüzde 313, yüzde 100, yüzde 59 ve yüzde 7,5 puan daha yüksek getiri sağlamıştır. Bu verilere göre Gönüllü BES emeklilik fonlarının net getirilerinin enflasyona yenilmemiştir.

OKS emeklilik fonlarının TÜFE’ye karşı durumu incelendiğinde ise başlangıçtan bugüne yüzde 6,9 ve 2020 ilk 6 aylık döneminde yüzde 1 olmak üzere TÜFE’ye karşı üstünlüğü gözlemlenmiştir. Kategori bazında yapılan değerlendirmelere göre de, OKS fonlarının değişken katılım, standart katılım ve standart kategorilerinde TÜFE’nin üzerinde performans gösterdiği, fakat başlangıç katılım fonları ve başlangıç fonlarının ise TÜFE’nin altında seyrettiği gözlemlenmiştir.

Emeklilik Yatırım Fonlarının Getirilerinin TÜFE ile Karşılaştırılması

Emeklilik yatırım fonlarının getirilerinin kategori bazında incelenmesi

Başlangıçtan itibaren, son 10 yıllık dönemde, son 5 yıllık dönemde ve 2020’nin ilk 6 aylık döneminde:

 • En yüksek getiriyi kamu dış borçlanma fon kategorisi ve en düşük getiriyi standart ve para piyasası fonları sağlamıştır. Tüm kategorilerde TÜFE’nin üzerinde getiriler gözlemlenmiştir (başlangıçtan itibaren).
 • En yüksek getiriyi kamu dış borçlanma araçları fon kategorisi ve en düşük getiriyi ise kamu borçlanma araçları fonları kategorisi getirmek üzere; hisse senedi, borçlanma araçları, kamu dış borçlanma araçları, katılım ve para piyasaları kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri TÜFE’nin üzerinde seyretmiştir (son 10 yıl).
 • En yüksek getiriyi kıymetli maden kategorisi ve en düşük getiriyi standart ve kamu borçlanma fonları kategorisi getirmek üzere; katılım, kamu dış borçlanma araçları, hisse senedi ve kıymetli maden fon kategorileri TÜFE’nin üzerinde getiri sağlamıştır (son 5 yıl).
 • Son 6 aylık döneme baktığımızda ise; en yüksek getiriyi kıymetli maden kategorisi, en düşük getiriyi ise hisse ve para piyasa fonları sağlamıştır.

İlginizi çekebilir: Çocuğum İçin Birikim Yapmanın Yolları

Emeklilik Yatırım Fonlarının Getirilerinin Mevduat Faiziyle Karşılaştırılması

Emeklilik fon getirilerinin mevduat faiz oranları ile karşılaştırılmasına göre; fonların net getirisi mevduat faiz oranları ile kıyaslandığında, tüm dönemlerde ağırlıklı ortalama fon getirilerinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu görülmektedir. 2020 yılının ilk 6 ayını incelendiğinde ise, fonların mevduattan yüzde 9,4 fazla getiri sağladığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca tüm dönemler (başlangıç, son 10, 5 yıl) için hisse senedi emeklilik fonları birikimli ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri, BIST-100 fiyat Endeksi ile karşılaştırıldığında daha yüksek getiri elde ettikleri bulunmuştur.

  Fonların Ağır. Ortalama Getirisi

(yüzde)

Mevduat, Net (yüzde)
Başlangıçtan İtibaren 638% 580%
Son 10 yıl 253% 143%
Son 5 yıl 133% 75%
2020/6 aylık 13% 4%

İlginizi çekebilir: 3 Adımda Finansal Hedefler Nasıl Belirlenir?

Emeklilik Yatırım Fonlarının Getirilerinin Karşılaştırma Ölçütleriyle Kıyaslanması

BES fonlarının kategori bazında 2020 yılının ilk 6 aylık ağırlıklandırılmış brüt getirileri karşılaştırma ölçütleriyle kıyaslandığında: Başarı oranı en yüksek kategoriler katılım, kıymetli maden ve kamu dış borçlanma fonları olmuştur. Ayrıca karşılaştırma ölçütünün getirisinden daha düşük getirisi olan fon kategorisi de bulunmamaktadır.

Fon Kategorisi Fonların 2020/6 Aylık Brüt Getirisi (yüzde) Karşılaştırma Ölçütlerinin 2020/6 Aylık Brüt Getirisi (yüzde) Fark (yüzde) Başarı Oranı (yüzde)
Toplam 14,7 13,0 1,7 77%
Borçlanma Araçları Fonları 10,8 9,7 1,0 83%
   Kamu Borç. Araç. Fonları 8,3 7,2 1,1 81%
   Kamu Dış Borç. Araç. Fonları 13,5 12,6 0,9 86%
Hisse Senedi Fonları 4,2 1,7 2,5 64%
Değişken & Karma Fonlar 6,8 5,5 1,2 80%
Kıymetli Maden Fonları 35,9 33,3 2,5 88%
Katılım Fonları 29,2 25,5 3,8 95%
Para Piyasası Fonları 5,0 5,0 0,0 31%
Standart Fonlar 7,6 6,8 0,8 75%

 

Nasıl Emekli Olurum? BES ile İlgili Tüm Soruları Cevapladık

Emekliliğe kadar yaşadığımız refah hayatı, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik kurumundan alacağımız maaş ile karşılayamayabiliriz. İşte tam da burada bireysel emeklilik sistemi, kısaca BES devreye girmekte. Zorunlu sosyal güvenlik sistemine tamamlayıcı olan bu sistem sayesinde, çalıştığınız dönemlerdeki refah düzeyini, emeklilik yıllarınızda da devam ettirebilirsiniz. Peki emeklilik hayalimizi süsleyen BES nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel emeklilik sistemi yani BES nedir? Sorusuna cevap olarak, iş hayatınızdaki yaşam standartlarının emeklilik döneminde de devam etmesi için tasarrufların uzun vadeli yatırıma dönüşmesini sağlayan bir emeklilik sistemidir diyebiliriz. Bireyler bu sisteme gönüllü olarak katılırlar ve klasik sosyal güvenlik kurumunun sağladığı emeklilik maaşına ek gelir olur. Ayrıca bu emeklilik sistemi, devlet tarafından desteklenmektedir. BES sayesinde; bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi artmış olur ve yatırdığınız tasarrufların alanında uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilerek değerlendirilmesiyle birlikte ekonomik kalkınmaya da katkı sağlanmış olur. Katkı payınızı düzenli ödeyerek, fon getirilerinizi takip ile olumlu yönde değiştirerek ve dilerseniz ara ödemeler yaparak yüksek birikime sahip olabilirsiniz. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES, bir nevi zorunlu sosyal güvenlik sigortasının tamamlayıcısı niteliğindedir. Bireysel emeklik sisteminin avantajlarını özetle maddeleyecek olursak;

 • Devlet katkısı (yatırdığınızın %25’i)
 • BES yatırım şirketini değiştirme, katkı paylarını aylık/3-6 aylık yatırma imkanı, finansal durumunuza göre yatırıma ara verme gibi olanakları olduğu için disiplinli yatırım imkanı
 • Zorunlu sosyal güvenceye ek getiri
 • Enflasyonun üzerinde getiri imkanı
 • Uzman kontrolünde fon yönetimi
 • Fon değişikliği hakkı
 • Emeklilik planı değişikliği hakkı
 • Cayma hakkı
 • Sisteme ara verme hakkı
 • Refah emeklilik

Birey, aynı veya farklı şirketlerle birden fazla emeklilik sözleşmesi yapabilir. Ayrıca bireysel emeklilik sisteminden birikimlerinizi çekmek istediğinizde zorunlu aidat ve vergi kesintisinden sonra istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

bireysel emeklilik sistemi nedir

İlginizi çekebilir: FIRE Hareketinden Çıkarılacak Dersler

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenli midir?

Bireyler geleceklerini güvence altına almak istedikleri için bu sistem, güçlü denetim mekanizmaları ile denetlenmektedir. Bireysel emeklilik sistemi; T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından desteklendiği, devlet destekli olduğu, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından izlendiği, her türlü iflasa karşı birikimleriniz Takasbank nezdinde saklandığı, bağımsız dış denetim yaptırıldığı ve fonların faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlendiği için son derece güvenilir ve disiplinli bir sistemdir. Ayrıca fon mal varlığının, emeklilik şirketlerinin iflas etmesi gibi durumlarda iflas masasına konu edilememesi de bir diğer güvence.

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenli midir

Devlet Katkısı Nedir?

2012 yılında resmi gazetede yayınlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, bireysel emeklilik sistemi (BES) devlet tarafından desteklenmeye başladı. Peki devlet katkısı nasıl işliyor? Devlet, bireysel emeklilik sistemi hesabı olan herkesin ilgili hesabına belli oranlarda ödeme yapmaktadır. Devlet tarafından ilgili kişilere ödenen bu oran, ödediği katkı payının %25’i kadardır. Örneğin; 200 TL katkı payı için devlet bireyin bireysel emeklilik sistemi hesabına, 50 TL katkı payı yatırmış olacaktır. Peki bireysel emeklilik sistemi devlet katkısından kimler faydalanabilir? Süreç nasıl işliyor?

bireysel emeklilik devlet katkısı

İlginizi çekebilir: FIRE (Finansal Özgürlük ve Erken Emeklilik) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ve Devlet Katkısından Kimler Faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş, hukuki ehliyeti olan ve mavi kart sahibi her birey bu sisteme katılabilir. Bireysel emeklilik sistemi devlet katkısından faydalanmak için ise süreç aşama aşama ilerlemektedir. Sistemde kalma ve yaşınıza göre devlet katkısından yararlanma yüzdeleri değişmektedir. Mesela en az 3 yıl sistemde kalanlar bu katkının %15’ine, en az 6 yıl bu sistemde kalanlar katkının %35’ine, en az 10 yıl kalanlar katkının %60’ına ve 10 yıl sistemde kaldıktan sonra bir de 56 yaşını dolduranlar bu katkının %100’ünü almaya hak kazanacaktır.

bireysel emeklilkten kimler faydalanabilir

Emekliliğe Hak Kazandıktan Sonra

Bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yılını ve 56 yaşını doldurduktan sonra birey, emekliliğe hak kazanmış olur. Bireysel emeklilik sistemi üzerinden emekli olduktan sonra katılımcının, hesabındaki birikimlerin hepsini çekme, aylık/yıllık periyotlarla planlı şekilde geri alma, bir kısmını çekip sistemde devam etme gibi hakları vardır. İlgili şirkete gerekli başvuruları yaptıktan sonra arzu ettiğiniz plan üzerinden emekliliğinizin tadını çıkarabilirsiniz.

bireysel emeklilik bitikten sonra

İlginizi çekebilir: Yatırım Piyasalarında Temmuz Ayında Gerçekleşen Gelişmeler

Bireysel emeklilik sistemi katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlenebilir?

Portföy yönetim şirketleri, yasal çerçeveler dahilinde birikimlerinizi çeşitli yatırım araçlarında değerlendirebilir, bunlar;

 • Vadeli mevduat
 • Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri
 • Kıymetli madenler ve gayrimenkuller
 • Takasbank para piyasası işlemleri
 • Yatırım fonu katılma payları
 • Borsalarda gerçekleştirilen işlemler
 • Kira sertifikaları
 • Diğer yatırım araçları

bes yatırım araçları

Refah bir emeklilik için daha fazla beklemeyin ve İyi Gelir ile hemen başlayın.

 

Bireysel Emeklilik Nedir?

Önce güzel haberle başlayalım: Ortalama insan ömrü uzadı! Hastalıklara karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve hijyen şartlarının iyileşmesi ile ülkemizde ortalama yaşam süresi 78 yıla çıktı. Durum böyle olunca, ileriki yıllar için para biriktirmek gerekiyor. Neden mi? Çünkü insan bedeni yaşlansa da ruh aslında aynı kalıyor. Gezmek istiyor, alışveriş yapmak istiyor, çocuklarına ve torunlarına hediye almak istiyor…

İşte Bireysel Emeklilik tam da bu noktada derdimize çare oluyor. Devletin sosyal güvenlik sistemiyle emekli olduğunuzda alacağınız emekli maaşına ek bir gelir sağlıyor. Bugünden, küçük küçük yapacağınız birikimlerle, emeklilik hayatınıza bir katkıda bulunuyorsunuz. Bireysel emeklilik sisteminden (kısaca BES diyelim) emekli olduğunuzda dilerseniz birikimlerinizi maaş olarak, dilerseniz de topluca alabiliyorsunuz. Kısacası BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı.

Bireysel emeklilik için bir hesap açtığınızda ve bu hesaba para yatırmaya başladığınızda, yatırdığınız her 100 TL’ye devlet 25 TL katkı payı veriyor. 2013 yılından beri uygulanan bu teşvik, BES’in önemli avantajlarından biri.

BES’e girebilmek için öncelikle sistemde yer alan emeklilik şirketlerinden biriyle bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Paranız, anlaştığınız bu emeklilik şirketinin fonlarına yatırılıyor.

BES Güvenilir Mi?

BES’e yatırdığınız paralar emeklilik şirketinde saklanmıyor. Paralarınız sizin adınıza Takasbank’ta açılan hesapta duruyor. Dolayısıyla emeklilik şirketiniz herhangi bir sıkıntıya girdiğinde sizin birikiminiz bundan hiçbir surette etkilenmiyor. Fonlarındaki paraları emeklilik şirketleri teminat gösteremez, bu paralar üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Birikimlerinizi emeklilik şirketinizden veya Takasbank’tan takip edebilirsiniz.

Ayrıca sistemin tüm unsurları denetim altında. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı; fonların, portföy yöneticilerinin ve saklayıcılarının faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin ve fonların hesap ve işlemleri yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.

bireysel emeklilik bes güvenilir mi

BES’te Ne Kadar Kalmalı?

Emekli olabilmeniz için, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gerekir. Söz konusu şartları sağladıktan sonra sistemde kalıp katkı payı ödemeye devam edebilir ve birikimlerinizin daha da büyümesini sağlayabilirsiniz.

BES te ne kadar kalmalı

BES’te Kesintiler Ne Kadar?

Emeklilik şirketi tarafından, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan mevzuat sınırları içerisinde gider ve işletim kesintisi yapılır. BES’e girmeden önce emeklilik şirketlerinin yaptıkları bu kesintilere dair detaylı bilgilendirme istemelisiniz.

Bunun dışında, BES’ten ayrılırken elde ettiğiniz getiri üzerinden vergi ödersiniz. Stopaj adı verilen bu vergi aşağıdaki koşullara göre değişkenlik gösterir. Stopaj oranı:

 • Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
 • 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

BES’te Kesintiler Ne Kadar

BES’te Fon Seçimi

Daha önce, birikimlerinizin anlaşmalı emeklilik şirketlerinin fonlarına yatırıldığını belirtmiştik. Emeklilik şirketlerinin farklı yatırım araçlarını içeren birçok fonu bulunmakta: Altın fonu, tahvil fonu, Eurobond fonu, hisse fonu gibi. Birikiminizin hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihinize göre siz karar verebilirsiniz. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Fonlarınızı yılda 6 defa değiştirme hakkınız bulunmakta.

BES’te Fon Seçimi

Bireysel emekliliği bir kendiliğinden birikim hesabı gibi düşünebilirsiniz. Maaşınız ya da geliriniz içinden her ay çekilen ve birikime yönlendirilen bir tasarruf. Birikimle ilgili güzel bir mottoyu da birebir yansıtmakta: “Harcamalarından kalanı biriktirme. Birikime ayırdıktan sonra kalanı harca!”

İlginizi çekebilir; Corona virüsünün finansal piyasalara etkileri

İlginizi çekebilir; Yatırım fonu nedir?

İlginizi çekebilir; Robo-danışman nedir?

BİRİKİMLERİNİZE İYİ GELİR!

Birikimlerinizi en iyi şekilde yönetmek için
HEMEN BAŞLA
close-link
GELECEĞİNİZE İYİ GELİR!
Birikimlerinizi akıllı portföyler ile katlayarak geleceğinizi garanti altına alır.
HEMEN BAŞLA
close-link

Birikimlerinizi En İyi Şekilde Yönetin

İyi Gelir ile size sunduğumuz portföyleri uygulayın, yaptığınız yatırımları ve porföyünüzün durumunu istediğiniz gibi takip edin
HEMEN BAŞLA
close-link
Bana tıkla